عوارض مصرف پروتئین - زیبامون

خطرات رژیم غدایی با پروتئین بالا

امرزه بیشتر رژیم‌های غذایی دارای مقادیر زیادی از پروتئین بوده اما این رژیم‌ها چه خطراتی می‌توانند برای بدن داشته باشند؟
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۹
ادامه

اشتباهات رایج در مصرف پروتئین، قسمت سوم

آیا استفاده از پروتئین و مواد پروتئینی به تنهایی باعث افزایش حجم و رشد ماهیچه‌های بدن می‌شود؟ آیا افرادی که گیاه‌خوار هستند تمام آمینواسیدهای ضروری بدن را از گیاهان به دست می‌آورند؟ چه رابطه‌ای بین دریافت پروتئین و افزایش حجم ماهیچه‌ها است؟ (قسمت سوم)
۹ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰
ادامه

اشتباهات رایج در مصرف پروتئین، قسمت دوم

آیا استفاده از پروتئین و مواد پروتئینی به تنهایی باعث افزایش حجم و رشد ماهیچه‌های بدن می‌شود؟ آیا افرادی که گیاه‌خوار هستند تمام آمینواسیدهای ضروری بدن را از گیاهان به دست می‌آورند؟ چه رابطه‌ای بین دریافت پروتئین و افزایش حجم ماهیچه‌ها است؟ (قسمت دوم)
۵ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۴:۱۳
ادامه

اشتباهات رایج در مصرف پروتئین، قسمت اول

آیا استفاده از پروتئین و مواد پروتئینی به تنهایی باعث افزایش حجم و رشد ماهیچه‌های بدن می‌شود؟ آیا افرادی که گیاه‌خوار هستند تمام آمینواسیدهای ضروری بدن را از گیاهان به دست می‌آورند؟ چه رابطه‌ای بین دریافت پروتئین و افزایش حجم ماهیچه‌ها است؟ (قسمت اول)
۲۹ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۸:۰۷
ادامه