درمان خانگی سوزش معده - زیبامون

درمان خانگی سوش معده که خیلی زود اثر می کنند - قسمت دوم

سوزش معده احساسی ناخوشایند است که ممکن است برای هرکسی ایجاد شود. . آیا با درمان‌های خانگی و آسان برای حل این مشکل آشنا هستید؟ قسمت دوم!
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۰۷:۲۱
ادامه

درمان خانگی سوش معده که خیلی زود اثر می کنند - قسمت اول

سوزش معده احساسی ناخوشایند است که ممکن است برای هرکسی ایجاد شود. آیا با درمان‌های خانگی و آسان برای حل این مشکل آشنا هستید؟ قسمت اول!
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۱:۰۸
ادامه

پیشگیری از سوزش معده یا سوزش سر دل

سوزش سر دل همان احساس ناراحت کننده‌ای است که معمولا در قفسه سینه شروع می‌شود و ممکن است به گلو نیز گسترش یابد. اما برای درمان آن باید چه کرد؟
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۲۰:۳۳
ادامه