فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۱۱ خرداد ۱۴۰۲

ما درس سحر در ره میخانه نهادیممحصول دعا در ره جانانه نهادیم
در خرمن صد زاهد عاقل زند آتشاین داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم
سلطان ازل گنج غم عشق به ما دادتا روی در این منزل ویرانه نهادیم
در دل ندهم ره پس از این مهر بتان رامهر لب او بر در این خانه نهادیم
در خرقه از این بیش منافق نتوان بودبنیاد از این شیوه رندانه نهادیم
چون می رود این کشتی سرگشته که آخرجان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم
المنه لله که چو ما بی دل و دین بودآن را که لقب عاقل و فرزانه نهادیم
قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظیا رب چه گداهمت و بیگانه نهادیمبرای گرفتن مشاوره و فال تلفنی ( فال قهوه و چای، تاروت، پاسور، تعبیر خواب، فال حافظ،تک نیت،استخاره) با این شماره تماس بگیرید:
۰۹۱۲۲۸۸۹۶۲۸

تفسیر کامل فال حافظ

هنوز در اول راهید. عجله نکنید. به مرحله ی بالای زهد و عقل نرسیده اید پس صبر کنید تا کارها خراب نشود و غم به دلتان راه پیدا نکند. مواظب دوستان خودتان باشید که گرگ هستند در لباس میش. آنها می خواهند بنیادتان را از بین ببرند و دل و دینتان را بگیرند و نگذارند به مقصود برسید پس عاقل باشید.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.