فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۱۲ اسفند ۱۳۹۹

چو آفتاب می از مشرق پیاله برآیدز باغ عارض ساقی هزار لاله برآید
نسیم در سر گل بشکند کلاله سنبلچو از میان چمن بوی آن کلاله برآید
حکایت شب هجران نه آن حکایت حالیستکه شمه ای ز بیانش به صد رساله برآید
ز گرد خوان نگون فلک طمع نتوان داشتکه بی ملالت صد غصه یک نواله برآید
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصودخیال باشد کاین کار بی حواله برآید
گرت چو نوح نبی صبر هست در غم طوفانبلا بگردد و کام هزارساله برآید
نسیم زلف تو چون بگذرد به تربت حافظز خاک کالبدش صد هزار لاله برآید

تفسیر کامل فال حافظ

توقع خیلی زیادی از روزگار داری و دلت می خواهد بدون دردسر به همه چیز برسی. این خیالی بیش نیست بدون سعی و کوشش کار به جایی نخواهی برد. پس مثل حضرت نوح خودت آینده ات را بساز تا بلا و فقر رهایی پیدا کنی.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.