کاهش عوارض - زیبامون

کاهش عوارض و ریسک عمل های زیبایی

تعداد تقاضا برای عمل‌های گوناگون زیبایی در تمام دنیا بسیار افزایش داشته است و کشور ما نیز از رکوردداران جراحی‌های زیبایی محسوب می‌شود. درست است که این عمل‌ها تقریبا با کیفیت خوبی انجام می‌شوند، اما عوارض جانبی برای تمام عمل‌های پزشکی وجود دارد.
۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴
ادامه