ضررهای مواد شوینده - زیبامون

مخلوط کردن جوهرنمک با وایتکس ممنوع

از ترکیب جوهر نمک و وایتکس، گاز کلر متصاعد می شود و کلر هم به اسید کلریدریک تبدیل می شود و برای ریه بسیار خطرناک است.
۱۲ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰
ادامه