زود بیدار شدن - زیبامون

صبح زود بیدار شدن و فواید آن برای سلامت بدن

سحرخیزبودن فقط به معنای صبح زود بیدار شدن نیست و داشتن وقت بیشتر برای انجام کارها نیست، بلکه می‌تواند تاثیرات مفیدی بر روی سلامت بدن ما داشته باشد.
۱۵ تیر ۱۳۹۶ - ۱۵:۲۵
ادامه