فرم پاها - زیبامون

پاهایمان راز افکارمان را لو می‌دهند

راه رفتن و نفس کشیدن دو تا از کارهایی هستن که معمولا بهشون فکر نمی‌کنیم. یعنی مراقب آن‌ها نیستیم و در زبان بدن به موقعیت پاها فکر نمی‌کنیم.
۲۳ شهریور ۱۳۹۶ - ۱۱:۴۹
ادامه

شخصیت شناسی، حالت پا هنگام نشستن روی صندلی

افراد مختلف به شکل‌های مختلف روی صندلی می‌نشینند. ما می‌توانیم از روی حالت پا افراد به شخصیت شناسی و ویژگی‌های آنها بپردازیم.
۲۷ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
ادامه