آقایان دیپلمات - زیبامون

آقایان دیپلمات ایرانی چگونه لباس می‌پوشند؟

لباس رسمی مردان دیپلمات ایرانی با خارجی ها تفاوت هایی دارد. در ایران کت، شلوار و پیراهن، لباس رسمی مردانه را تشکیل می‌دهند.
۵ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۵
ادامه