محمد بن سیرین - زیبامون

تعبیر خواب آرایش - آرایش در خواب چه تعبیری دارد؟

حتما برای شما هم پیش آمده که خود را در خواب، مشغول آرایش کردن ببینید و حتما دوست دارید که تعبیر آن را از کتاب‌های معتبر بدانید.
۶ مهر ۱۳۹۶ - ۰۷:۵۳
ادامه