کاشت مو تریكوفیتیک - زیبامون

کاشت مو با متد جدید آمریكایی تریكوفیتیک

کاشت مو تریكوفیتیک چیست؟ چه مراحلی دارد؟ آیا در آن جای زخم مشخص باقی می‌ماند؟ برای چه افرادی مناسب است؟
۳ آبان ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۹
ادامه