عروس چینی - زیبامون

آرایش عروس در کشورهای مختلف

آرایش عروس در کشورهای مختلف،با توجه به سنت و آداب رسوم مخصوص آن کشور متفاوت بوده و ممکن است از نظر دیگران عجیب به نظر برسد. چند نمونه آرایش عروس از کشورهای مختلف را ببینید.
۱۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۱۹
ادامه