15 بهمن - زیبامون

15 بهمن چه روزی است؟ جشن میانه زمستان

15 بهمن ماه روز جشن میانه زمستان است. جشن میانه زمستان یکی از جشن های تاریخ ایران است که به دست فراموشی سپرده شده است.
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ - ۲۲:۳۳
ادامه