پرنس مجرد - زیبامون

کدام شاهزاده ها هنوز مجرد و مناسب ازدواج سلطنتی هستند؟!

کدام یکی از شاهزاده های جهان هنوز مجرد هستند؟ کدام یک از آن ها گزینه ی مناسبی برای یک ازدواج سلطنتی می باشند و چه شرایطی دارند؟!
۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۷
ادامه