15 خرداد - زیبامون

۱۵ خرداد روز جهانی محیط زیست

15 خرداد روز جهانی محیط زیست، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک سیاستمداران به گرفتن تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست انتخاب شده‌است.
۶ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
ادامه