تاول روی پوست - زیبامون

درمان تاول با روش های خانگی

تاول زدن یکی از اتفاقات دردناکی است که برای پوست می افتد. تاول بیشتر در پا اتفاق می افته که اکثرا علتش به خاطر کفش تنگ یا سخت هست. در ادامه با روش های درمان تاول آشنا می شیم.
۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۹
ادامه