تقلید - زیبامون

چرا دختران ایرانی روی پوستشان کک و مک تتو می کنند؟

امروزه تقلیدهای منفی در بین افراد جامعه بخصوص خانم ها بسیار فراگیر شده که در ادامه به بخشی از اون می پردازیم.
۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۴
ادامه