آب گیاه پتوس - زیبامون

توصیه های عالی و کاربردی برای نگه داری گیاه پتوس یا پوتوس

در این بخش از زیبامون به تمام نکاتی که باید در رابطه با شرایط نگهداری، تکثیر، خاک مناسب و ... گیاه پتوس (پوتوس) بدانید، اشاره کرده ایم. با ما همراه باشید.
۵ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۰
ادامه