عزاداری - زیبامون

درگذشت عزیزانی که در رابطه با ویروس کرونا از دست داده ایم

چند سالی است که با روی کار آمدن سایت های اینترنتی، انجام کارهای خدماتی در رابطه با برگزاری مراسم ترحیم بسیار ساده شده است.
۴ اسفند ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
ادامه