کتاب کنکور - زیبامون

شیمی کنکور را چطور بخوانیم؟

یکی از مهم ترین درس های تخصصی گروه تجربی و ریاضی درس شیمی است که اهمیت زیادی در کنکور سراسری دارد. برای رشته هایی همچون پزشکی ، دندانپزشکی ، داروسازی ، مهندسی شیمی و مهندسی نفت نیز ضریب این درس مهم است.
۷ مهر ۱۴۰۰ - ۰۹:۲۶
ادامه