کمپین مای لیدی - زیبامون

کمپینی در راستای توانمندسازی زنان و اجرای یک چالش دشوار

کمپین تبلیغاتی و ارتباطی « پیدا شو » برند مای لیدی در ماه گذشته، سروصدای زیادی به پا کرد. ( البته سروصدای درست و استراتژیک و نه از آن جنس شلوغ بازی های سردردآور )
۱۱ آبان ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۲
ادامه