Abortion - زیبامون

سقط جنین با قرص زیر زبانی و واژینال

سقط جنین فرایندی بسیار حساس است که باید با دقت و زیر نظر پزشک انجام شود.
۱۹ تیر ۱۴۰۳ - ۱۲:۳۸
ادامه