بهترین سالن زیبایی زنانه در شرق تهران + بهترین فروشگاه لوازم آرایشی در شرق تهران

بهترین آرایشگاه زنانه شرق تهران + بهترین سالن زیبایی زنانه شرق تهران

(به ترتیب حروف الفبا)

سالن زیبایی راحله نریمانی

مجموعه سالن های زیبایی کیمیا 

سالن زیبایی هور

 

بهترین فروشگاه لوازم آرایشی شرق تهران

(به ترتیب حروف الفبا)